27-09-09

DOGMA'S VERDIENEN GEEN RESPECT!


condell2

Wel, ik heb nogal veel respons gekregen op mijn video
over de islamo-nazi’s die een fundamentalistische wig proberen te drijven
in de Britse samenleving met de medeplichtigheid van onze corrupte en domme politici.
En sommige van de meest positieve boodschappen die ik kreeg,
kwamen van moslims die zelf gegeneerd waren door de handelswijze
van dit soort lui, wat zeer welkom was. Dank u ten zeerste daarvoor.
Onvermijdelijk was er ook veel negatieve feed-back
van de ‘gewone’ religieuze gekken, maar ook van enkele atheïsten
die me zegden dat ze denken dat ik atheïsme een slechte naam geef,
ja natuurlijk, alsof het ooit een goede naam had...

Men zegt me dat mijn argumenten te grof zijn.
Ik schaad de atheïstische zaak. Ik lever geen bijdrage tot het debat en - mijn persoonlijke favoriet - je zal niemand tot het atheïsme bekeren door mensen te beledigen.
Wel, O.K...uhm..
Eerst en vooral wat mijn grofheid betreft,
we spreken hier over religie, als u dat nog niet zou gemerkt hebben,
er is niets grover dan monotheïstische dogma’s.

Ik bedoel maar, ik kan alleen maar dromen van zo’n niveau van grofheid,
maar alleen om u ter wille te zijn, beloof ik echt mijn best te doen.

Natuurlijk zou ik meer respect willen betonen
voor de eerlijke geloofspunten van mensen,
maar jammer genoeg zou dat indruisen
tegen mijn eigen eerlijke overtuiging
dat religie een vuile leugen is
en een bedreiging voor onze beschaving.

U begrijpt dus mijn probleem.
Bovendien denk ik niet dat ik iemand beledig
die dat niet duizend maal verdient.
Ik denk ook dat als we wat meer zouden beledigen
in plaats van zinloos te debatteren,
religie niet zo’n valselijk opgeblazen idee
van zijn eigen belangrijkheid zou hebben,
en er zouden misschien niet zoveel mensen op deze wereld rondlopen
die willen dat wij allemaal ons leven leiden in navolging
van ideeën en verhalen waarvoor zelfs een tweederangs
romanschrijver zich zou schamen.

Ik denk dat in debat treden met dogma’s
ze helpt legitimeren en ze aldus een status bezorgt die ze niet verdienen.
Met hun arrogante bemoeizucht hebben ze
al lang geleden alle aanspraken op respect verspeeld.

Te veel vrijpostigheden werden reeds begaan.
Men heeft religieus dogma terrein laten bezetten
waar het geen recht op heeft en een autoriteit voor zich op te eisen
die het niet kan hard maken.
En ik denk niet dat dit nog een zaak voor beleefd debat is.

Dit is in het bijzonder het geval omdat het enige wat je dan krijgt
de klassieke resem glibberige maar niet te verifiëren ‘zekerheden’is,
die men probeert in je te kloppen als kistnagels
telkens je ze daartoe de kans geeft.

Dogma is immers blind en doof voor alles wat de rede biedt.
Over geloof valt niet te onderhandelen, dus waar is dan nog het ‘debat’?

Jij aanvaardt de wetten van de rede, het geloof negeert ze,
wat uw antwoorden al neutraliseert voor je ze uitspreekt.
Het geloof interesseert zich niet voor om het even wat jij zou willen zeggen.
Het wacht enkel tot jij even moet ademhalen om dan vlug te zeggen
dat je je er toch moet bij neerleggen omdat het nu eenmaal neergeschreven staat in dit boek.

Op dit ogenblik zijn er in het Verenigd Koninkrijk
enkele christelijke fanatici aan het pogen een vervolging te laten instellen
voor godslastering tegen de producenten van een populaire komische opera.

Nu, het idee alleen al van godslastering,
het idee dat godslastering bestaat als een concept,
zegt voor mij reeds alles over het geloof,
want wat dat dan echt betekent is dat sommige mensen
zich beledigd voelen in de plaats van god.
Ze vertrouwen er blijkbaar niet op dat god voor zichzelf wel zal beslissen
of hij zich beledigd voelt en of hij daarop gepast wenst te reageren
op de dag des oordeels.
Nee, zij willen de bestraffing toegediend zien worden
hier op aarde en dit voor hun eigen genoegdoening.
Want het gaat toch niet echt om god, niet?
Het gaat echt wel om henzelf en hun persoonlijke geestesziekte,
zoals dat zo vaak het geval is wanneer religie wordt uitgebuit
en misbruikt door achterlijke enggeestige dwepers.
Het is dezelfde mentaliteit die wil dat we allen verplicht worden
in het verleden te blijven steken.
Nu heeft het verleden veel waaruit we kunnen leren,
maar ik denk niet dat het ons tegen onze wil mag vastzetten.

Vrij zijn van geloof, van de onbewezen geloofspunten van anderen,
is een fundamenteel mensenrecht, of dat is toch mijn visie daarop.
En een aantal zeer vastberaden mensen zouden dat recht willen afnemen,
en als we daar niets aan doen, zullen ze daarin nog slagen ook.

Misschien denkt u wel dat de beste manier om hiermee om te gaan
een beleefd debat is, waarin je dan al je standpuntjes en tegenargumentjes kan uiteenzetten en aan ons allen kan tonen wat een slimmerik u wel bent.
En dat zal dolle pret zijn voor u.

En het goede nieuws is dat u zich zelfs geen zorgen moet maken dat iemand als ik zou langskomen om uw zaak te schaden, want u heeft helemaal geen zaak, u heeft enkel een hobby.

Indien god zou bestaan en als ik ook maar enige reden zou vinden
om hem iets te vragen, dan zou het zijn dat ik hem zou vragen
mij te redden van de vloek der beleefde en respectvolle atheïsten.

Het geloof is vandaag de dag ontspoord
precies omdat te veel mensen te lang te diplomatisch geweest zijn.

Als we jaren geleden de moed zouden gehad hebben
om eens klare taal te spreken, wat we hadden moeten doen
en als we die beledigende nonsens op zijn plaats hadden gezet,
de plaats van astrologie en handpalmlezen,
dan zouden we hier vandaag niet eens meer hoeven te spreken,
we zouden iets nuttiger met onze tijd doen.

Wat een verspilling van de verlichting!

Dus is mijn standpunt vrij duidelijk: geloof wat u wil,
maar als u wil dat ik dat ook geloof moet u mij bewijzen geven
of verwachten dat ik ga spotten en u ridiculiseren.

Verwacht van mij geen beleefd debat.
Ik probeer niemand tot wat dan ook te bekeren.
Het kan mij geen moer schelen wat men gelooft,
zolang ik het maar niet hoef te aanhoren,
en daarmee bedoel ik ook de neerbuigende atheïsten,
noteer dat maar.

Ik ben niet geïnteresseerd in argumentaties over het bestaan van god,
het kan mij geen zier schelen.
Als hij bestaat dan mag hij voor mijn part eieren gaan leegzuigen,
waarlijk, hij kan zichzelf gaan bekennen, in de bijbelse zin dan...

Want ik wil niets te maken hebben met gelijk welke god
die aanzet tot moord in zijn naam,
zoals de god-van-de-woestijn herhaaldelijk doet.

Ik zou me zelfs beschaamd en gegeneerd voelen,
geschapen te zijn geweest door iemand met zo’n domme overtuigingen,
waarom ik daarover dan ook nooit zou opscheppen.

Ik zal dus doorgaan met het opsteken van mijn middenvinger
naar zijn zogenaamde religie,
en u mag gerust verder gaan met uw beleefde gesprekken
en wie weet komt u zelfs tot een of ander vriendschappelijk compromis
waarbij u maar de helft van uw leven op uw knieën moet zitten.
Misschien is dat voor u wel aanvaardbaar,
en als dat niet lukt, heeft u tenminste toch iets om u bezig te houden,
wat eigelijk toch het belangrijkste is, niet?

O.K. dat is genoeg.
Vrede en liefde aan elk en iedereen.

08:54 Gepost door Bannie I en mp's in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.