27-09-09

DOGMA'S VERDIENEN GEEN RESPECT!


condell2

Wel, ik heb nogal veel respons gekregen op mijn video
over de islamo-nazi’s die een fundamentalistische wig proberen te drijven
in de Britse samenleving met de medeplichtigheid van onze corrupte en domme politici.
En sommige van de meest positieve boodschappen die ik kreeg,
kwamen van moslims die zelf gegeneerd waren door de handelswijze
van dit soort lui, wat zeer welkom was. Dank u ten zeerste daarvoor.
Onvermijdelijk was er ook veel negatieve feed-back
van de ‘gewone’ religieuze gekken, maar ook van enkele atheïsten
die me zegden dat ze denken dat ik atheïsme een slechte naam geef,
ja natuurlijk, alsof het ooit een goede naam had...

Men zegt me dat mijn argumenten te grof zijn.
Ik schaad de atheïstische zaak. Ik lever geen bijdrage tot het debat en - mijn persoonlijke favoriet - je zal niemand tot het atheïsme bekeren door mensen te beledigen.
Wel, O.K...uhm..
Eerst en vooral wat mijn grofheid betreft,
we spreken hier over religie, als u dat nog niet zou gemerkt hebben,
er is niets grover dan monotheïstische dogma’s.

Ik bedoel maar, ik kan alleen maar dromen van zo’n niveau van grofheid,
maar alleen om u ter wille te zijn, beloof ik echt mijn best te doen.

Natuurlijk zou ik meer respect willen betonen
voor de eerlijke geloofspunten van mensen,
maar jammer genoeg zou dat indruisen
tegen mijn eigen eerlijke overtuiging
dat religie een vuile leugen is
en een bedreiging voor onze beschaving.

U begrijpt dus mijn probleem.
Bovendien denk ik niet dat ik iemand beledig
die dat niet duizend maal verdient.
Ik denk ook dat als we wat meer zouden beledigen
in plaats van zinloos te debatteren,
religie niet zo’n valselijk opgeblazen idee
van zijn eigen belangrijkheid zou hebben,
en er zouden misschien niet zoveel mensen op deze wereld rondlopen
die willen dat wij allemaal ons leven leiden in navolging
van ideeën en verhalen waarvoor zelfs een tweederangs
romanschrijver zich zou schamen.

Ik denk dat in debat treden met dogma’s
ze helpt legitimeren en ze aldus een status bezorgt die ze niet verdienen.
Met hun arrogante bemoeizucht hebben ze
al lang geleden alle aanspraken op respect verspeeld.

Te veel vrijpostigheden werden reeds begaan.
Men heeft religieus dogma terrein laten bezetten
waar het geen recht op heeft en een autoriteit voor zich op te eisen
die het niet kan hard maken.
En ik denk niet dat dit nog een zaak voor beleefd debat is.

Dit is in het bijzonder het geval omdat het enige wat je dan krijgt
de klassieke resem glibberige maar niet te verifiëren ‘zekerheden’is,
die men probeert in je te kloppen als kistnagels
telkens je ze daartoe de kans geeft.

Dogma is immers blind en doof voor alles wat de rede biedt.
Over geloof valt niet te onderhandelen, dus waar is dan nog het ‘debat’?

Jij aanvaardt de wetten van de rede, het geloof negeert ze,
wat uw antwoorden al neutraliseert voor je ze uitspreekt.
Het geloof interesseert zich niet voor om het even wat jij zou willen zeggen.
Het wacht enkel tot jij even moet ademhalen om dan vlug te zeggen
dat je je er toch moet bij neerleggen omdat het nu eenmaal neergeschreven staat in dit boek.

Op dit ogenblik zijn er in het Verenigd Koninkrijk
enkele christelijke fanatici aan het pogen een vervolging te laten instellen
voor godslastering tegen de producenten van een populaire komische opera.

Nu, het idee alleen al van godslastering,
het idee dat godslastering bestaat als een concept,
zegt voor mij reeds alles over het geloof,
want wat dat dan echt betekent is dat sommige mensen
zich beledigd voelen in de plaats van god.
Ze vertrouwen er blijkbaar niet op dat god voor zichzelf wel zal beslissen
of hij zich beledigd voelt en of hij daarop gepast wenst te reageren
op de dag des oordeels.
Nee, zij willen de bestraffing toegediend zien worden
hier op aarde en dit voor hun eigen genoegdoening.
Want het gaat toch niet echt om god, niet?
Het gaat echt wel om henzelf en hun persoonlijke geestesziekte,
zoals dat zo vaak het geval is wanneer religie wordt uitgebuit
en misbruikt door achterlijke enggeestige dwepers.
Het is dezelfde mentaliteit die wil dat we allen verplicht worden
in het verleden te blijven steken.
Nu heeft het verleden veel waaruit we kunnen leren,
maar ik denk niet dat het ons tegen onze wil mag vastzetten.

Vrij zijn van geloof, van de onbewezen geloofspunten van anderen,
is een fundamenteel mensenrecht, of dat is toch mijn visie daarop.
En een aantal zeer vastberaden mensen zouden dat recht willen afnemen,
en als we daar niets aan doen, zullen ze daarin nog slagen ook.

Misschien denkt u wel dat de beste manier om hiermee om te gaan
een beleefd debat is, waarin je dan al je standpuntjes en tegenargumentjes kan uiteenzetten en aan ons allen kan tonen wat een slimmerik u wel bent.
En dat zal dolle pret zijn voor u.

En het goede nieuws is dat u zich zelfs geen zorgen moet maken dat iemand als ik zou langskomen om uw zaak te schaden, want u heeft helemaal geen zaak, u heeft enkel een hobby.

Indien god zou bestaan en als ik ook maar enige reden zou vinden
om hem iets te vragen, dan zou het zijn dat ik hem zou vragen
mij te redden van de vloek der beleefde en respectvolle atheïsten.

Het geloof is vandaag de dag ontspoord
precies omdat te veel mensen te lang te diplomatisch geweest zijn.

Als we jaren geleden de moed zouden gehad hebben
om eens klare taal te spreken, wat we hadden moeten doen
en als we die beledigende nonsens op zijn plaats hadden gezet,
de plaats van astrologie en handpalmlezen,
dan zouden we hier vandaag niet eens meer hoeven te spreken,
we zouden iets nuttiger met onze tijd doen.

Wat een verspilling van de verlichting!

Dus is mijn standpunt vrij duidelijk: geloof wat u wil,
maar als u wil dat ik dat ook geloof moet u mij bewijzen geven
of verwachten dat ik ga spotten en u ridiculiseren.

Verwacht van mij geen beleefd debat.
Ik probeer niemand tot wat dan ook te bekeren.
Het kan mij geen moer schelen wat men gelooft,
zolang ik het maar niet hoef te aanhoren,
en daarmee bedoel ik ook de neerbuigende atheïsten,
noteer dat maar.

Ik ben niet geïnteresseerd in argumentaties over het bestaan van god,
het kan mij geen zier schelen.
Als hij bestaat dan mag hij voor mijn part eieren gaan leegzuigen,
waarlijk, hij kan zichzelf gaan bekennen, in de bijbelse zin dan...

Want ik wil niets te maken hebben met gelijk welke god
die aanzet tot moord in zijn naam,
zoals de god-van-de-woestijn herhaaldelijk doet.

Ik zou me zelfs beschaamd en gegeneerd voelen,
geschapen te zijn geweest door iemand met zo’n domme overtuigingen,
waarom ik daarover dan ook nooit zou opscheppen.

Ik zal dus doorgaan met het opsteken van mijn middenvinger
naar zijn zogenaamde religie,
en u mag gerust verder gaan met uw beleefde gesprekken
en wie weet komt u zelfs tot een of ander vriendschappelijk compromis
waarbij u maar de helft van uw leven op uw knieën moet zitten.
Misschien is dat voor u wel aanvaardbaar,
en als dat niet lukt, heeft u tenminste toch iets om u bezig te houden,
wat eigelijk toch het belangrijkste is, niet?

O.K. dat is genoeg.
Vrede en liefde aan elk en iedereen.

08:54 Gepost door Bannie I en mp's in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-09-09

WETGEVING NIET VOOR GELOVIGEN?


16:47 Gepost door Bannie I en mp's in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-09-09

MINISTER SMET BEDREIGD!!!

smets kloten

“Zijn kloten gaan eraf!”

Met deze duidelijke titel opent
het eisencahier van de kleine BACOD,
de 100% penetrerende overheidsvakbond
van het Bannilese onderwijs.

Wij belden de vakbond op
om opheldering te vragen.

De woordvoerster stelde ons gerust
dat het niet direct zou gebeuren.
Het was wel meer dan zomaar een denkpiste.

De minzame woordvoerster verliet even
haar klas in de Diksmuidse slagerijschool
om ons terstond te woord te staan.

Zij wilde eerst en vooral ten stelligste ontkennen
dat dit bij middel van twee bakstenen zou gebeuren.
(Dit voorstel werd op het hoofdbestuur - weze het zeer nipt - afgestemd)

“Wij zijn uiteraard blij dat we hiermee
de aandacht van de minister en de media
hebben kunnen vestigen op
onze gerechtvaardigde gevoelens
omtrent zijn denkpistes.

Bij onderhandelingen komt altijd wel
iets minder drastisch op de tafel:
“hij zal waarschijnlijk slechts één bal
moeten inleveren en mag bovendien ook
nog eens kiezen welke!”.

11:05 Gepost door Bannie I en mp's in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-09-09

CHANGE AL VERKOCHT???

change verkocht

Het was een kiescampagne lang:
“Change! Yes we can!”

Het is nu een congres en een senaat vol:
“Change! Yes we can!”

Maar het lijkt eraan te komen:
“Change! No we won’t!”

Te veel “democrats”
verkocht aan big pharma?

20:38 Gepost door Bannie I en mp's in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-09-09

MORALITEIT TABOE?

moraliteit

Moraliteit is al lang een vies woord.
Het woord ethiek begrijpt bijna niemand.
Volksopvoeding taboe.

Volksverlakkerij verheven
tot de hoogste vrijheid.

Door wie?
Voor wie?

Wie steekt het licht weer aan?

JOHN

08:49 Gepost door Bannie I en mp's in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-09-09

BENT U EEN KIP?

geloof respect pat

Waarom zou geloof zoveel respect waard zijn?

Wil iemand me dat eens uitleggen?
Want ik begrijp het gewoonweg niet.
Mensen zeggen mij voortdurend dat ik meer respect moet betonen:
“Moet je de mensen nu gestoord noemen alleen omdat ze het niet met u eens zijn?”
Wel het is niet omdat ze het niet met mij eens zijn, dat ik ze geestesziek noem,
het is om WAT ze geloven als het om de realiteit gaat,
en nog belangrijker, wat ze met hun geloof willen doen.
Ik bedoel, ja, als het alleen maar dat was, enkel een geloof, dan zou ik er geen enkel probleem mee hebben het geloof al het respect te geven dat het maar wil,
op dezelfde manier dat ik respect heb voor iemands keuze van kledij
of hun binnenhuisinrichting, zelfs al zou ik die smaakloos vinden,
ik zou hen wel genoeg respecteren om dit niet te zeggen.
Maar religie is meer dan enkel een geloof.
Geloof wil een universele moraal opleggen,
en precies daarom heeft het altijd dat soort mensen aangetrokken
die denken dat het priveleven van anderen ook hun zaak is.
En zo'n mentaliteit respecteren, is nu precies wat ons tot de ellende gevoerd heeft waarin we nu zitten.
We hebben het geloof toegelaten om naast zijn schoenen te lopen, en we hebben het laten geloven dat het iets is, wat het niet is.
Terwijl de waarheid is dat geloof niets anders is dan het schorsen van ongeloof.
(Even doen alsof iets wel kan, omdat het leuker is… even niet opwerpen dat alle volkeren van de melkweg Engels spreken in Star Trek bijvoorbeeld.)
Het is iets dat men wil doen, het is geen kwestie van genade, maar een kwestie van keuze.
Want zonder bewijzen (duidelijke, staafbare aanwijzingen) heb je geen reden om te geloven, behalve dan omdat je dat zelf wil.
En waarom zou dat nu meer respect waardig zijn dan bijvoorbeeld uw wil om uzelf met een potlood in uw oog te prikken?
En waarom wordt geloof als een soort deugd beschouwd?
Is het omdat dit een soort diepgang van contemplatie en inzicht en impliceert?
Ik denk dat niet.
Geloof is per definitie niet getest en moet dus in die optiek beschouwd worden als een van de minst diepgaande zaken.
En toch wil geloof, als het daar de gelegenheid toe krijgt, alle handelingen, woorden en gedachten van elke mens op deze wereld aan zijn regels onderwerpen,( ja ook gedachten) want laat ons toch niet vergeten dat ook elke onreine gedachte een zonde is…
Wel kijk, ik geloof dat het geloof in god een onreine gedachte is.
Het vervuilt ons begrip van de realiteit, het staat ons in de weg en het brengt zelfs in de besten onder ons het slechtste naar boven.
Zodat we zelfs bereid zijn zo laag te vallen dat we de nog niet gevormde geesten vergiftigen van de mensen van wie we het meeste houden, onze kinderen.
Wanneer het moment gekomen is dat ze oud genoeg zijn om voor zichzelf te denken, is het te laat, ze zijn door en door gehypnotiseerd.
Het spijt me, maar er is geen 'mooie' manier om dit te zeggen. Als u het hoofd van uw kinderen volstopt met beelden van Satan en de horror van het hellevuur, dan bent u een zieke mens, ja dan bent u geestesgestoord. En de enige reden waarom u dat niet beseft is, omdat mensen en instellingen die echt beter zouden moeten weten, u dit oogluikend hebben toegelaten.
De waarheid is dat uw 'geloven' kinderachtig zijn, uw heilge schriften zijn leugens en uw goden zijn illusies.
En ik kan dat 'met al het verschuldigde respect' zeggen omdat er in feite geen enkel respect verschuldigd is.
En even terzijde, iedereen die respect moet vragen, verdient automatisch gelach, want wie respect echt verdient, zou het al hebben, zou zich er volop in kunnen wentelen, zoals een televisiepredikant in andermans geld.
Nee, wat u verdient is spot.
Maar ik ben een redelijke mens en ik wil een inspanning doen, dus kijk, ik zal uw geloof respecteren voor zolang ik mijn gezicht in een ernstige plooi kan houden terwijl ik eraan denk, wat toch wel een halve seconde zou moeten zijn.
Maar ik vrees dat ik niet meer kan beloven.
Ondertussen geloof ik niet dat god bestaat, maar als het zou uitkomen dat ik verkeerd ben, o.k., dat weze dan zo, maar ik heb eerlijk gezegd geen hoge pet op van zijn attitude.
En wanneer hij zich aan mij wenst te vertonen, zal ik hem dat graag in zijn gezicht zeggen, als hij een gezicht heeft.
Maar als god bestaat, dan wil ik dat hij me dat zelf zegt.
Ik wil het niet van iemand anders horen, en voor het geval u eraan twijfelt, ook niet van u.

Dus, alstublieft, citeer de 'schrift' niet meer voor mij,
de schrift zit me tot daar…
en eerlijk gezegd kan het mij geen zier schelen wat er in de bijbel of de koran staat.
U kan mij net zo goed vertellen over uw dromen, wat u eigenlijk ook doet.

Ik begrijp wel waarom mensen aangetrokken worden door 'schrift' en religie.
Het is immers zo gemakkelijk en gerieflijk, het is al allemaal voor u uitgestippeld: al het denkwerk dat u ooit zou nodig hebben, is al gedaan.
U hoeft geen enkele hersencel meer te bewegen, het is zo gerieflijk dat het bijna modern is…
Maar wat u moet beseffen is dat iets geloven, hoe sterk ook, het niet per se echt maakt.
Men kan bijvoorbeeld iemand hypnotiseren zodat die gelooft dat hij een kip is,
maar u kan toch redelijkerwijze niet verwachten dat andere mensen dat geloof met u delen, of toch tenminste niet tot ze enkele eieren zien?
En dat is hier toch wel de basis: bewijzen… als u mij enkele eieren toont, dan zal ik geloven dat u een kip bent of een christen of een moslim of wat het ook weze dat u gelooft te zijn.
Maar in afwachting daarvan moet u mij niet zeggen dat ik niet mag spotten met uw 'geloven', dat zou net hetzelfde zijn als mij te vragen niet met uw haarstukje te lachen, het maakt het alleen maar nog belachelijker.

Vrede aan iedereen.
En moge u al het respect krijgen dat u verdient.07:09 Gepost door Bannie I en mp's in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-09-09

SIKHS MINDERWAARDIG???

sikhs

ZIJN SIKHS MINDER WAARD???

Onze samenleving is zo bezorgd
voor de veiligheid en gezondheid
van ons allen dat we zelfs
een wetgeving hebben voor het dragen
van een goedgekeurde helm op
motorrijwielen.

De verplichting berust deels
op de redenering dat men elkaar
soms tegen zichzelf moet beschermen.

En er waren vele mensenoffers
en bloedige verminkingen nodig,
voor we onszelf eindelijk konden brengen
tot een collectieve verplichting.

En ziet, als bij menselijk wonder,
daalden de dodelijke ongevallen
en zware hoofdletsels drastisch
bij onze tweewielige vrienden.

Er wordt nog wel eens gezondigd
en gemord, maar ook dat is des mensen, niet?

De wetgever is traag,
maar soms ook wat aarzelend of laks.

Het wordt echter nog erger
wanneer die wetgever
zijn laksheid reserveert
voor een geloofsgemeenschap of een etnie.

Zijn sommigen dan onze wettelijke bescherming
niet even veel waard?
Waarom laat men bijvoorbeeld in bepaalde delen
van ons leuke landje oogluikend toe dat bepaalde
geloofsgroepen, allen ook behorend tot dezelfde etnie
wel extra risico’s nemen met hun veiligheid en gezondheid?

Moeten wij niet alle brave burgers
even goed beschermen?
Of bestaat er misschien buiten mijn weten om
een soort vrijstelling die we allen kunnen aanvragen?
Bestaat er een geheime clausule
dat wie behoort tot een bepaalde etnie
of geloofsgroep die bescherming kan weigeren?
Dat zou pas discriminatie zijn!

Hoeveel duizenden jonge meisjes,
en ook oudere meisjes zouden
- om wille van de invloed op hun
duur gesculpteerde scalpen -
niet met graagte zo’n vrijstelling aanvragen,
ja zelfs er de nodige takszegels laten opkleven?

Dat de Sikhs in de fruitstreek talrijk zijn
en er een ‘economische’ waarde voor de fruitteelt betekenen,
heeft met deze discriminatie natuurlijk helemaal niets te maken.

Het zal wel weer de luiheid en het amper latente racisme
van enkele verderfelijke en geïsloleerde agenten
van de laagste rang zijn, dat ervoor zorgt dat Sikhs
zich aldaar per motorrijwiel rondbewegen,
zonder de voor alle anderen bestaande bescherming.

De religieuze verplichting tot het dragen
van een ferme pak doeken rond het mannenhoofd
van de Sikh is trouwens niet te verenigen met de helmdraagplicht.

De Belgische oplossing ligt nochtans voor de hand.
Laat enkele beroepsleugenaars eens
de slangenhoofden samensteken
om een gelijkvormigheidsattest
of een speciaal keuringsbewijs te verzinnen,
waardoor de tulband als veilig kan worden geattesteerd.

In de Bannilese Republiek werken
de fabrieken van premier Marek al
aan baseballpetjes met daarop het E-label...

13:09 Gepost door Bannie I en mp's in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |