11-04-11

MICHAEL MOORE: RED DE DEMOCRATIE!

17:39 Gepost door Bannie I en mp's | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-04-11

De linkse kerk lijkt steeds meer op de katholieke


linkse kerkDe linkse kerkEen treffende benaming voor zij die zichzelf links en centrum links noemen.

Een brede kerk van klein links over GROEN tot alle lokale schakeringen van SPA (Hoe hopelozer in de oppositie hoe linkser, des te langer in de meerderheid des te rechtser.).De gelijkenissen met de katholieke kerk zijn treffend, pijnlijk, ja genant.

De taboes even talrijk als schadelijk voor de samenleving.Zoveel hoofden, zoveel zinnen en elkeen heeft de beste interpretatie en invulling van het geloof gevonden.

De eigen fouten worden zelden en steeds decennia na de feiten erkend, maar de actuele versie is al-bij-al-de-beste. Perfectie is nu eenmaal niet van deze wereld...Nederlagen worden verbloemd en zijn steeds de schuld van anderen, zeker nooit van de huidige leiders.Tot en met het voorlopig historisch dieptepunt van de laatste peilingen, hoorde ik nog nooit één kopstuk openlijk toegeven dat er ook maar iets ernstig mis was met de aanpak, de standpunten, de organisatie, de beslissingen uit het verleden van de laatste tien-twintig jaar.De boodschap is uitstekend maar komt niet over... de media en de kiezers zijn hieraan schuldig, niet de toppers.Af en toe wordt er eens eentje in de hoek gezet, maar dat heeft dan te maken met puur persoonlijke, karakteriële redenen.

De jarenlange opstelling van dit ‘karakter’ in de eerste ploeg wordt niet in vraag gesteld.Een overloper gaat in de ban en hoe men voorheen zolang nauw kon samenwerken is een mysterie.

Lagere rangen ergerden zich al jaren aan dat individu, maar die moesten zwijgen en wisten niet wat goed was voor de partij.De vuile was werd binnengehouden, maar ook nooit gewassen.Eerlijke evaluaties kunnen pas als het veel te laat is, en dan gebeuren ze ook niet omdat men nu moet bezig zijn met de problemen van vandaag...De disfuncties, de heilige huisjes en de taboes van het klerikale apparaat, gelden ook in de linkse kerk: de leiders zijn onfeilbaar en de goede naam wordt tot in het absurde, ja tot in het sociaal-criminele beschermd, ten koste van al de rest.Zelfs de verschrompeling van deze instituten is isomorf, evenals de drogredenen voor het debacle.Vraag eens aan een volksvertegenwoordiger-ster van de SPA om één betekenisvolle fout op te noemen van zichzelf en de leiding...Geen mea culpa.

Wel allen samen naar het Te Deum.

Eigendunk eerst.En dat de rest nog verderfelijker is voor een eerlijke maatschappij, begint steeds holler te klinken.

17:02 Gepost door Bannie I en mp's | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-02-11

CHOMSKY MANUFACTURING CONSENT...

14:28 Gepost door Bannie I en mp's | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-12-10

OOK UW KOP ZIT DIEP IN HET ZAND

08:08 Gepost door Bannie I en mp's | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-12-10

SMETVREES MEER DAN TERECHT

pascal smet harder werken

SPachterlijke uitspraak van de dag

De Vlaamse Minister Van Onderwijs
verklaart in De Ochtend op Radio1:
” Ik denk dat iedereen...ja in vergelijking met vroeger...
of het nu om een professor gaat of een journalist
of een dokwerker...iedereen moet harder werken...
DAT IS ZO*...
en dat is ook voor een professor zo...”

MOET ER NOG ZAND ZIJN BIJ DE SPa?``


IEDEREEN!
De man bazelt maar wat.
Blijkbaar was er niemand die al genoeg,
laat staan te hard moest werken?
Ofwel is het nog erger:
dan waren er wel mensen die al te hard werkten,
maar die moeten dan nu nog harder werken...

* DOGMA EST

http://internetradio.vrt.be/radiospeler/v2_prod/qt.html?qsbrand=11&qsODfile=/media/audio/r1och1pascalsmet071210

http://www.radio1.be/programmas/ochtend/europees-akkoord-over-beroepsonderwijs-bijna-rond

13:58 Gepost door Bannie I en mp's | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

KINDEREN BIJZAAK? ZAKEN HOOFDZAAK?

Europees zwangerschapsverl

20 weken zwangerschapsverlof is te veel.
Zo beslisten de Ministers Van Werk.

Wat denken de Ministers van Opvoeding,
de Ministers Van Gezondheid,
de Ministers Van Welzijn?
...

Of is dat hier niet relevant?

07:45 Gepost door Bannie I en mp's | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-12-10

SNEEUWTERRORISME VAN DE OVERHEDEN

weerzinwekkend

WEERZINWEKKEND

Een waarlijk weerzinwekkend item vervuilde nu al meermaals de een- en CANVAS-nieuwsberichten.
Hoe bestaat het dat onze officiële omroep zich leent om mee te spelen in een totaal idiote en laag-bij-de-grondse tactiek van bepaalde overheidsdiensten.

Het officieel beoogde resultaat mag dan nog enige merites hebben, maar de feitelijke gevolgen zijn echt van een schandelijke laagheid.

De campagne steunt op het schrik aanjagen opdat ‘men’ de stoepen sneeuwvrij zou houden.
Hoed af voor de mensen die uit solidariteit spontaan de sneeuw ruimen.

Maar hoeveel echt brave en verschrikte burgers worden hier niet nodeloos verontrust?

Als er iemand over uw besneeuwde stoep uitglijdt, kunt u tot fabuleuze schadevergoedingen worden veroordeeld!
De wet verplicht u, brave burger, op straffe van boetes de voetpaden te ruimen!

Zijn die dames en heren dan werkelijk totaal wereldvreemd en schaamteloos?

Wat moet een hoogbejaarde of een gehandicapte dan doen?
Iemand inhuren?
Zullen de overheidsdiensten controleurs rondsturen en evaluatiecomissies oprichten om burger per burger te bepalen of er ontheffingsgronden voor sneeuwruimerij zijn?

Wat moet iemand doen die zich enige tijd in het buitenland bevindt?
Vooraf een sneeuwruimcontract afsluiten?

Het weer, sneeuw dus ook, is soms zeer plaatselijk verschillend.
Zal men een netwerk van officieel beëdigde sneeuwspotters per wijk of per straat organiseren om de frequentie van de vlagen te registreren?

Dat zou dan wel nodig zijn om te bepalen of de brave borst die voor het slapengaan zijn stoep nog eens een extra beurt gaf, wel degelijk ‘s morgens voor een reglementair vastgesteld uur uit de veren was om de ‘s nachts gevallen sneeuw opnieuw te verwijderen?
En wie overdag op het werk is, heeft allicht ook een contract met een sneeuwruimer nodig,?

Wie wordt geacht de sneeuw te (kunnen) ruimen?
Organiseren we op geregelde tijdstippen medische keuringen?

Waar moet men ruimen? In de hemel,op de aarde en op alle plaatsen?
Wanneer moet men ruimen? Altijd en overal?
Hoe vaak moet men ruimen? Minstens eens per dag en niet alleen rond Pasen?

Ik weet van oudere vrouwtjes die bij dergelijke nieuwsberichten nachten geen oog meer dicht doen.
Als ze geluk hebben kunnen ze een familielid of een buur aanklampen en hopen dat na dat werk van barmhartigheid de sneeuw lang genoeg wegblijft tot de Samaritaan weer beschikbaar is.
Als ze geen steun vinden, moeten ze misschien de klusjesdienst van het OCMW opbellen?

Het is gewoon degoutant hoe er met de koude voeten van de brave burgers wordt gespeeld.

Als de publieke voetpaden, die door de gemeente aan de plaatselijke middenstanders zelfs (meestal gratis) worden uitbesteed ter exploitatie om er prondelmarkten en andere winstgevende activiteiten op te organiseren, besneeuwd zijn, dan is het aan die gemeente om vast te stellen waar er moet geveegd worden en dat dan ZELF te doen.

En ik durf er een paar ton strooizout op te verwedden dat plotsklaps heel wat minder plaatsen zo nodig zullen moeten worden vrijgemaakt.

Misbruik maken van de braafheid en inspelen op de angsten van gewone burgers is beneden alle peil, maar natuurlijk o zoveel gemakkelijker. WEERZINWEKKEND.

18:25 Gepost door Bannie I en mp's | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |